EkoInfoLab main menu

Home Oferta Kontakt

Witamy

Firma EkoInfoLab zajmuje się profesjonalnie wszystkim co związane jest z kanalizacją. Nasze sztandarowe usługi to udrażnianie, czyszczenie, monitoring TV, bezwykopowa naprawa uszkodzonych instalacji oraz kompleksowe czyszczenie separatorów i osadników. Obsługujemy firmy, administracje, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prywatne. Obszar naszego działania to głównie Kraków i województwo małopolskie. Gwarantujemy wysoką jakość i solidność naszych usług.

Nasze usługi

Ciśnieniowe czyszczenie i udrożnienie kanalizacji

Oferujemy czyszczenie całego systemu kanalizacyjnego: kolektor, przykanaliki, studzienki, kratki w zakresach średnic do φ 1500mm.

Elektromechaniczne czyszczenie i udrożnienie kanalizacji

Oferujemy czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu w zakresie średnic od φ 25mm do 200mm.

Inspekcja i monitoring kanalizacji

Wykonujemy szczegółową inspekcję kanalizacji w zakresie średnic od φ 50mm do 1500mm. Posiadamy specjalistyczny sprzęt z licznikiem odległości oraz możliwością określenia spadków kanałów. Wykonujemy inspekcje przedodbiorową nowych kanałów oraz inspekcje określającą stan eksploatowanych sieci.

Bezwykopowe metody renowacji kanalizacji

Do napraw punktowych uszkodzeń nie powtarzających się na długości kanału stosujemy technologie: iniekcji nieszczelnych złączy za pomocą specjalnych packerów oraz naprawy za pomocą mat nasączanych żywicą.


Czyszczenie instalacji ochrony środowiska

Zajmujemy się czyszczeniem, przeglądami oraz odbiorem i utylizacją odpadów z urządzeń ochrony środowiska (separatory, osadniki, piaskowniki, zbiorniki). Na wszelkie w/w działania posiadamy zezwolenia i decyzję na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych. Do czyszczenia urządzeń wykorzystujemy pojazdy z recyklingiem oraz beczki o pojemnościach od 7 m3 do 12 m3. Na odbiór odpadów niebezpiecznych mamy podpisane umowy z jednostkami utylizującymi.

Odbiór i utylizacja odpadu z separatorów tłuszczowych z hoteli i restauracji.

Kontakt

EkoInfoLab
32-040 Ochojno ul. Muzyczna 6
tel. 603-744-522
www.ekoinfolab.pl
biuro@ekoinfolab.pl